Navegación: Inicio Inicio Principios e Obxectivos 
Usuario
Contrasinal:

Principios e obxectivos
Son obxectivos de Nova Escola Galega:

A procura e a elaboración de prácticas educativas que tomen en conta todos os aspectos físicos, afectivos, sociais e intelectuais da personalidade das persoas en formación.
A definición e loita por unhas condicións necesarias para unha pedagoxía alternativa orientada desde o Proxecto ou Modelo de Escola Pública que preconizamos.
A modificación dos perfís profesionais dos educadores, desde a óptica dunha nova profesionalidade afastada de visións tradicionalistas e autoritarias.
A batalla contra a cultura prefabricada, case sempre imposta aos alumnos e alumnas sen deixarlles a posibilidade de verificar e de comprender criticamente o conxunto de achegas culturais.
A inculturación galeguizadora e a loita pola normalización lingüística en Galiza.
A busca dunha concepción curricular e formativa unitaria, interdisciplinar e integradora.
A procura dunha xestión democrática das institucións educativas, que sexa unha efectiva xestión social anti-autoritaria, anti-burocrática e anti-corporativa.
A afirmación da laicidade da educación pública ou sostida con fondos públicos, da coeducación, da promoción da igualdade e da integración das diferenzas; é dicir, unha educación efectivamente democrática e democratizadora, como parte dunha sociedade democrática e socialmente avanzada.


Nova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com