Navegación: Inicio Actividades Actividades realizadas Ano 2013 MESA REDONDA ABERTA: A LOMCE A EXAME 
Usuario
Contrasinal:

Mesa redonda aberta: A LOMCE a exame
Facultade de Ciencias da Educación - Universidade de Santiago de Compostela - Campus Norte
Luns, 11 de marzo - 19 horas

Intervirán:
Mariló Candedo Gunturiz
Helena Gómez Vecino
Milagros Couto Llamas
María del Mar Fernández Balboa
Xosé Ramos Rodríguez
Coordina: M. Carmen Morán Castro

Nova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com