Navegación: Inicio Actividades Actividades realizadas Ano 2015 VI Seminario-Obradoiro Internacional de Avaliación de Materiais Didácticos 
Usuario
Contrasinal:

A Actividade

Secretaría
- Programa
- Boletín de inscrición

Presentación

DESCRICIÓN XERAL DA ACTIVIDADE

O Seminario Obradoiro de avaliación de materiais didácticos, vai pola súa 6ª edición. O seu carácter innovador e emprendedor son unha necesidade formativa para a/o docente actual.

É unha actividade con distintos modelos de avaliación de recursos educativos dirixidos aos distintos ámbitos de ensino. Procuramos ofrecer ferramentas de acción que o profesorado utilice no mesmo momento de realizar esta actividade formativa, cuestionando os propios materiais e o uso que se deriva da súa práctica reflexiva nas aulas.

OBXECTIVOS DE AVALIACIÓN

-Coñecer e usar guías de avaliación de materiais educativos.

-Avaliar os materiais didácticos a través de distintos modelos de avaliación.

-Tomar decisións construtivas respecto dos materiais educativos no propio contexto.

-Valorar os recursos educativos das principais editoriais para considerar a súa utilidade nas aulas.

METODOLOXÍA DO SEMINARIO

Sesións teóricas: conferencia, relatorio a mesa redonda; que servirán para situar a cuestión da avaliación no conxunto da toma de decisión en función dos recursos dispoñibles.

Obradoiros: de modalidade rotatoria (para poder asistir a dous deles) e cun número limitado de participantes por obradoiro. Son sesións participativas, onde o asistente se inicia no desenvolvemento práctico da avaliación de materiais a partir de modelos con criterios científicos para o procedemento de análise de materiais e recursos educativos da actividade diaria. Nestas sesións o asistente pode achegar materiais propios.

 WEB DA ACTIVIDADE: http://avaliacionre.wordpress.comDocumentación

Ficha técnica

VI Seminario- Obradoiro Internacional de Avaliación de materiais didácticos. A educación e os materiais didácticos en Finlandia: Que podemos aprender?
Web:
http://avaliacionre.wordpress.com

Nº máx. de asistentes: 80 persoas

Horas de formación homologada pola Consellería de Cultura, Educación e OU: 12 h.

Custe matrícula:

- Ata 14/01/15:

Matrícula ordinaria (40€)

Parados/as (30€);

Socios/as e membros da comunidade educativa do CPI de Vedra (20 €)

- Desde o 15/01/15:

Matrícula ordinaria (50€)

Parados/as (40€)

Socios/as e membros da comunidade educativa do CPI de Vedra (30 €)

Inscricións:

Enviarase cuberto o formulario da inscrición xunto coa copia do ingreso bancario ao enderezo e correo-e sinalados a continuación:

Nova Escola Galega Rúa das Hedras, 4-2ºO –

O Novo Milladoiro – 15895 - AMES (A Coruña).

Telf./Fax: 981562577

neg@mundo-r.com

Ingresar na conta de NEG en ABANCA

IBAN ES77 2080 – 0300 – 85 – 3040089500

Nova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com