Navegación: Inicio Actividades Actividades realizadas Ano 2015 VI SEMINARIO SOBRE A MEMORIA.- O exilio, a muller e a guerrilla: O Gardarríos 
Usuario
Contrasinal:

A Actividade

Secretaría
Documento de avaliación
Documento de conclusións
Programa

Prensa
Crónicas da comarca, maio
Voz, 10 de maio
Progreso, 10 de maio
AGE (Archivo, guerra y exilio)
Estación atlántica
Memoria cautiva
Comunicado de prensa

Presentación
Xustificación
A convocatoria do Seminario constitúe, globalmente, unha proposta didáctica para a reconstrución da memoria histórica no contexto escolar. Polo tanto, preténdese suxerirlles aos asistentes una reflexión sobre o fenómeno do exilio, a muller e a guerrilla antifranquista que posibilite un mellor coñecemento do noso pasado máis recente. Tal pretensión arela provocar tamén que a actualización dos coñecementos sobre o exilio, a muller e a guerrilla antifranquista contribúa, no alumnado indirectamente beneficiario da reflexión, á comprensión do presente e á adopción dunha actitude responsable e solidaria na defensa da liberdade, sen perder nunca a consciencia de cales son os dereitos e as obrigacións de cadaquén.

Obxectivos
1. Identificar, analizar e explicar, situándoos no tempo e no espazo, os feitos, personaxes, problemas, etapas e procesos máis significativos do exilio, a muller e a guerrilla antifranquista en Galicia.
2. Distinguir e valorar os trazos permanentes dos procesos de transformación e cambio nos diferentes períodos, analizándoos desde a realidade dos nosos días.
3. Coñecer a historia do exilio, a muller e a guerrilla antifranquista en Galicia.
4. Situar estes procesos históricos no contexto de Galicia e do Estado.
5. Estudar e analizar diferentes aspectos básicos da evolución histórica de Galicia.
6. Facilitar ao alumnado, profesorado e persoas interesadas, o estudo do exilio, a muller e a guerrilla antifranquista.
7. Contribuír ao desenvolvemento dunha sensibilidade comprometida, responsable e activa coa democracia e os dereitos humanos.
8. Contribuír á consolidación de actitudes e hábitos de tolerancia e solidariedade entre os diversos pobos de Estado.


ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA AO VI SEMINARIO SOBRE A MEMORIA. MESA REDONDA SOBRE FAUSTINO REI ROMERO. C
Cartel da actividade
Dossier de prensa
Intervención de Xoán Xosé Fernández Abella
Intervención de Víctor Campio Pereira
Intervención de Luís Cristobo Vicente
Galería fotográfica da actividade

ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA AO VI SEMINARIO SOBRE A MEMORIA. Mondoñedo, 22 novembro 2015
Cartel da actividade
Dossier sobre Mondoñedo
"Balada de un soldado", en versión de Mafalda Veiga, un canto sobre a senrazón da guerra
Galería fotográfica da actividade

Documentación
'Unha palabra para Xaquín', documental-homenaxe a Xaquín Yebra realizado por Davide Canoura para o IES de Melide
Vídeo-homenaxe do Seminario ao profesor Xaquín Yebra
'Memoria cautiva', blogue de Quico Martínez
Tráiler de 'A cidade da selva'
Resumos dos relatorios e currículos dos relatores/as
'Os fuxidos', artigo de Luís López Pombo en 'Galicia Dixital'
'A contracorrente: vida e morte de Luís Trigo'. Tráiler
Homenaxe ao Gardarríos da Liga Nacional da Billarda
Petición dunha rúa en Vilanova para o Gardarríos (Liga Nacional da Billarda)
O Gardarríos en 'Nomes e Voces'
'O Gardarríos, a loita dun rebelde'
Algúns detalles organizativos do Seminario
Localización do lugar do Candedo - Ourol, primeiro punto de parada

Galerías de imaxes
Galería 2
Galería 1

Ficha técnica
Título da actividade:
VI SEMINARIO SOBRE A MEMORIA.- O exilio, a muller e a guerrilla: O Gardarríos.

Datas de celebración
8, 9  e 10 de maio de 2015.

Lugares de celebración: .
Sesións plenarias e traballo de campo nos concellos de Rianxo, Ourol, O Vicedo, Viveiro, Mondoñedo e Lourenzá.

Destinatarios/as:
Persoal docente do ensino público e concertado, e en paro.

Número máximo de participantes:
50, por rigorosa orde de inscrición.

Nº de horas: 
20 (homologación da Consellería de Educación en trámite).

Cotas de inscrición:
(A matrícula inclúe os traslados en autobús e os xantares de campo).

Ata o 4 de maio de 2015
Socios/as de Nova Escola Galega: 30 €.
Parados/as: 40 € (é precisa xustificación documental).
Cota ordinaria: 60 €.

Desde o 5 de maio de 2015
Socios/as de Nova Escola Galega: 40 €.
Parados/as: 50 € (é precisa xustificación documental).
Cota ordinaria: 70 €.

Forma de pagamento:
Ingreso ou transferencia bancaria á conta de Nova Escola Galega en ABANCA
IBAN ES77 2080 – 0300 – 85 – 3040089500

Inscrición:
Achega do boletín de inscrición xunto co xustificante do pagamento.
Nova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com