Navegación: Inicio Actividades Actividades realizadas Ano 2021 XI SEMINARIO SOBRE A MEMORIA HISTÓRICA. OS ACUBILLOS 
Usuario
Contrasinal:

A Actividade

Secretaría
PROGRAMA

Presentación

A convocatoria do Seminario constitúe, globalmente, unha proposta para a reconstrución da memoria histórica no contexto escolar. Preténdese suxerirlles aos asistentes unha reflexión sobre o fenómeno dos lugares de refuxio e o papel da muller na loita antifranquista

O obxectivo último do Seminario persegue posibilitar un mellor coñecemento do noso pasado máis recente e provocar tamén que a actualización dos coñecementos sobre os temas abordados nesta edición contribúa, no alumnado indirectamente beneficiario da reflexión, á comprensión do presente e á adopción dunha actitude responsable e solidaria na defensa da liberdade, da democracia e da xustiza.

Obxectivos da actividade

1. Identificar, analizar e explicar, situándoos no tempo e no espazo, os feitos, personaxes, problemas, etapas e procesos máis significativos a respecto dos lugares de refuxio e o papel da muller na loita

2. Distinguir e valorar os trazos permanentes dos procesos de transformación e cambio nos diferentes períodos, analizándoos desde a realidade dos nosos dias.

3. Situar estes procesos históricos no contexto de Galicia e do Estado.

4. Contribuír ao desenvolvemento dunha sensibilidade comprometida, responsable e activa coa liberdade, a democracia e a xustiza.

5. Colaborar na consolidación de actitudes e hábitos de tolerancia e de defensa dos dereitos humanos.Documentación

Ficha técnica

Lugar e data de celebración: Videoconferencia - 29 de maio de 2021

Seminario gratuíto, pero é necesario inscribirse previamente en: https://forms.gle/gjk664YHCCicyfu58

Número máximo de participantes: 50, por rigorosa orde de inscrición.

Para calquera dúbida ou aclaración: neg@neg.gal

Nova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com