Navegación: Inicio Actividades Actividades realizadas Ano 2022 NON CELEBRADAS - XORNADAS EDUCACIÓN PARA O CAMBIO CLIMÁTICO 
Usuario
Contrasinal:

A Actividade

Secretaría
DÍPTICO PROGRAMA

Conclusións
Esta actividade foi suspendida.

Presentación
A emerxencia climática é probablemente o principal reto socio-ambiental ao que a humanidade ten que se enfrontar. Unha crise de dimensións planetarias con consecuencias claramente observables no presente e que se incrementarán e agravarán a medio e longo prazo. Diversos organismos internacionais veñen poñendo de manifesto, unha vez máis, a importancia da educación para o cambio climático (EpCC) requirindo a integración nos distintos niveis do sistema escolar da formación específica para actuar diante desta emerxencia. A irrelevancia do CC nos deseños curriculares actuais (conceptos, dimensións, estratexias...) mingua a abordaxe do problema e o logro dos obxectivos de adaptación e mitigación que a cidadanía precisamos para o enfrontamento inaprazable da crise climática. As Xornadas oriéntanse a incrementar a sensibilización do profesorado neste tema alentando saberes, estratexias e recursos que favorezan a EpCC.

Obxectivos
Obxectivos

Inscrición
Enlace externo  Inscrición

Ficha técnica
FICHA TÉCNICANova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com