Navegación: Inicio Documentos Documentos externos 
Usuario
Contrasinal:

Nesta sección ...
...poderás atopar os documentos de organizacións das que NEG forma parte ou que teñen interese para nós.

Documentos externos
TEMPORALIZACION 2019_2020 EN EXCEL
CALENDARIO ESCOLAR 2019_2020 EN EXCEL
CALENDARIO ESCOLAR 2019_2020 EN PDF
· PROXECTO DE RD DE ESPECIALIDADES (Novembro 2014)
· DOCUMENTO BASE DA MESA GALEGA DE EDUCACIÓN NO RURAL FRONTE ÁS POLÍTICAS INVOLUCIONISTAS DA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA GALEGA. Xuño 2013
· ANTEPROXECTO DE DECRETO DE CONVIVENCIA E PARTICIPACIÓN
· LEI DE APOIO Á FAMILIA E Á CONVIVENCIA DE GALICIA
· 3ª VERSIÓN DO ANTEPROXECTO DA LOMCE
· CHAMADO Á MANIFESTACIÓN POLA CONTINUIDADE DE PREESCOLAR NA CASA
· POLA PERMANENCIA DE PREESCOLAR NA CASA
· Currículo de Educación Primaria (2007)
· Real Decreto Ensinanzas Mínimas ESO (BOE 5-xan-2007)
· Proposta curricular á LOE (2006)
· Preescolar na Casa nunha proposta de sistema educativo integrado (2006)

Enlaces de interese
Enlace externo  Confederación MRP
Enlace externo  Revista AulaNova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com